งานติดตั้ง Sensor Limit Switch Omron เครนยกวัตถุดิบ