งานหุ้มฉนวนท่อน้ำเย็นและทาสีพื้น Epoxy

Coating Epoxy  for Chiller water room

Customer  : Plastic Omnium Auto Inergy (Thailand)